Stödbrev av moderbolag (Letter of Comfort med vissa åtaganden) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett stödbrev av moderbolag (Letter of Comfort med vissa åtaganden).

Ett stödbrev, eller comfort letter, från ett moderbolag avser att förklara moderbolagets förtroende för dotterbolaget och dess ledning för en intressent, i detta fall en långivare som ska ge ett lån till dotterbolaget. I stödbrevet förklarar också moderbolaget sig villigt att finansiellt stötta dotterbolaget vid ett eventuellt behov av det. Stödbrevet kan därför ses som en borgensliknande handling. Vidare förklarar moderbolaget att det inte har några planer på att sälja sina aktier i bolaget, vilket är ett ytterligare tecken på stabilitet och att moderbolaget har ett långsiktigt intresse i dotterbolaget.

Detta stödbrev är försett med ytterligare åtaganden, exempelvis att informera om överlåtelse eller pantsättning av aktier i dotterbolaget och att inte ekonomiskt belasta dotterbolaget inom koncernen.

Specifikation

  • Stödbrev av moderbolag (Letter of Comfort med vissa åtaganden) 2024
  • 4134
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider