Stiftelseurkund (stiftelseförordnande) samt stadgar 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en stiftelseurkund, eller stiftelseförordnande som det också kallas för, inför bildandet av en stiftelse.

Ett förordnande om att bilda en stiftelse kan finnas i en handling som kallas stiftelseurkund eller stiftelseförordnande. Med hjälp av denna mall kan du upprätta en stiftelseurkund som också innehåller förslag på stadgar för stiftelsen.

Specifikation

  • Stiftelseurkund (stiftelseförordnande) samt stadgar 2024
  • 5329
  • 1,14
  • 2
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider