St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Apportemission) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta styrelsens redogörelse enligt 15 kap. 9 § ABL (apportemission).

Enligt 15 kap. 9 § ABL ska förslaget bland annat innehålla uppgifter om apportemissionen såsom

- värdet på apportegendom, - emissionsvillkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5, eller - emissionsvillkor om kvittningsrätt.

Redogörelsen ska ha det innehåll som anges i 2 kap. 7 och 9 §§ (samma innehåll som stiftelseurkunden avseende värde av apportegendom).

Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att få med all ovanstående information som krävs för att styrelsen på ett korrekt sätt ska kunna lägga fram förslaget för bolagsstämman.

Specifikation

  • St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Apportemission) 2024
  • 3767
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider