St redogörelse enl 14 kap 8 § ABL 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en redogörelse från styrelsen enligt 14 kap. 8 § ABL gällande händelser av väsentlig betydelse.

Om årsredovisningen inte ska behandlas på bolagsstämman när förslag från styrelsen om emission av teckningsoptioner ska framföras, ska styrelsen bl. a. bifoga en redogörelse, rörande händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades.

Mallen som DokuMera tagit fram låter dig enkelt fylla i denna redogörelse och foga den till förslaget om emission av teckningsoptioner.

Specifikation

  • St redogörelse enl 14 kap 8 § ABL 2024
  • 3849
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider