Sponsoravtal _Dräktsponsring_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett sponsoravtal angående dräktsponsring.

Vid ett sponsoravtal åtar sig ett företag att bekosta eller på annat sätt ansvara för viss verksamhet och som utbyte får de möjlighet att göra reklam eller PR i någon form. Sponsring är en affärsmässig överenskommelse till ömsesidig nytta för parterna. Genom sponsring kan företaget stärka sin image och trovärdighet.

För att sponsringen ska få dras av krävs att den utgör en driftkostnad i näringsverksamheten och verkar resultatfrämjande för verksamheten, inte om den endast ger förbättrad image eller goodwill. Sponsoravtalet får därför stor betydelse för att se vilka motprestationer sponsorn erhållit.

Specifikation

  • Sponsoravtal _Dräktsponsring_ 2024
  • 4139
  • 1,32
  • 5
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider