Sponsoravtal _Arenasponsring_ 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta sponsoravtal angående arenasponsring.

Vid sponsring åtar sig ett företag att bekosta eller på annat sätt ansvara för viss verksamhet och som utbyte får företaget möjlighet att göra reklam eller PR i någon form. Genom sponsring hoppas en sponsor stärka sin image och trovärdighet. Den absolut största andelen utgörs av idrottssponsring, men även sponsring av kultur och olika miljöprojekt finns.

Sponsringskostnaden är avdragsgill men då krävs att den utgör en driftkostnad i näringsverksamheten. Sponsorn måste erhålla något i motprestation som är resultatfrämjande och då är sponsoravtalet av stor betydelse för att se vilka motprestationer sponsorn erhållit. Detta sponsoravtal för arenasponsring innehåller klausuler rörande bl.a. sponsorns exponering, immateriella rättigheter och ansvarsbegränsning.

Specifikation

  • Sponsoravtal _Arenasponsring_ 2024
  • 4138
  • 1,32
  • 6
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider