Skuldebrev (Enkelt) - Rätt för bolaget och innehavare 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett enkelt skuldebrev med rätt för bolaget och innehavaren.

Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss fysisk eller juridisk person. Skuldebrevet tjänar i princip som bevis för att någon har en skuld till annan. Efter överlåtelse av enkelt skuldebrev åtnjuter ej förvärvaren bättre rätt enligt skuldebrevet än överlåtaren gjorde.

Denna mall som DokuMera har tagit fram består av ett enkelt skuldebrev (konvertibel) som representerar ett lån som är behäftat med en konvertibelklausul enligt vilken borgenären eller gäldenären äger att, när som helst under det att lånet löper, konvertera den monetära skulden till en fordran på aktier i bolaget. Skuldebrevet är klart formulerat och tydligt strukturerat för att säkerställa att inga tvivel angående dess innebörd ska uppstå.

Specifikation

  • Skuldebrev (Enkelt) - Rätt för bolaget och innehavare 2024
  • 3762
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider