Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för bolaget 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett enkelt skuldebrev med ensidig rätt för bolaget.

Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss fysisk eller juridisk person. Skuldebrevet tjänar som bevis för att någon har en skuld till annan. Efter överlåtelse av enkelt skuldebrev åtnjuter ej förvärvaren bättre rätt enligt skuldebrevet än överlåtaren gjorde.

Denna mall som DokuMera har tagit fram består av ett enkelt skuldebrev som representerar ett lån till bolaget ifråga samt en konvertibelklausul enligt vilken bolaget äger att, när som helst under det att lånet löper, utan krav på godkännande från fordringshavaren, konvertera den monetära skulden till en fordran på aktier i bolaget.

Specifikation

  • Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för bolaget 2024
  • 3760
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider