Skriftligt förhandstillstånd personuppgiftsansvarig 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som personuppgiftsansvarig att upprätta ett skriftligt förhandstillstånd till personuppgiftsbiträdet.

Personuppgiftsbiträdet får inte anlita ett annat personuppgiftsbiträde (underbiträde) utan att ett särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd har erhållits av den personuppgiftsansvarige.

I de fall där ett personuppgiftsbiträde anlitar ett underbiträde ska underbiträdet genom avtal åläggas samma skyldigheter i fråga om dataskydd som de som fastställs i personuppgiftsbiträdesavtalet mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Underbiträdet ska framför allt ge tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Om underbiträdet inte fullgör sina skyldigheter i fråga om dataskydd ska det ursprungliga personuppgiftsbiträdet vara fullt ansvarig gentemot den personuppgiftsansvarige för utförandet av underbiträdets skyldigheter. Ta hjälp av denna mall när du utformar ett skriftligt förhandstillstånd till personuppgiftsbiträdet.

Specifikation

  • Skriftligt förhandstillstånd personuppgiftsansvarig 2024
  • 4862
  • 1,17
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider