Skiljeklausul - kombination (värde) 2024

Denna mall är en klausul som kan användas om parterna är osäkra på hur stort tvisteföremålets värde kommer att bli för det fall en tvist aktualiseras. På detta sätt varierar kostnaderna för skiljedomsförfarandet med tvisteföremålets värde.

Kopiera texten i mallen och klistra in i ditt avtal under avsnittet Tvist.

Specifikation

  • Skiljeklausul - kombination (värde) 2024
  • 4655
  • 1,19
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider