Skiljeklausul - förenklat skiljeförfarande för Stockholms Handelskammare 2024

Denna mall från DokuMera är en klausul som innebär att skiljeförfarandet följer Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om skiljeförfaranden.

Klausulen kan användas om tvisteföremålets värde är relativt begränsat, men när det fortfarande är av betydelse att hemlighålla den information som framkommer under skiljeförfarandet.

Det kan också vara klokt att använda denna klausul om tvisten är av relativt enkel karaktär. Med denna klausul är det endast en skiljeman som avgör tvisten. Ju mer komplicerad tvisten är, desto mer motiverat kan det vara att fler skiljemän avgör tvisten.

Kopiera texten i mallen och klistra in den under avsnittet Tvist i ditt avtal.

Specifikation

  • Skiljeklausul - förenklat skiljeförfarande för Stockholms Handelskammare 2024
  • 4652
  • 1,19
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider