1640 Skattefordringar 2024

Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets skattefordringar.

Skattefordran är fordran på skatt som företaget betalt in, men som ska återbetalas till företaget vid en senare tidpunkt.

Denna mall består av en lista för skattefordringar som enkelt kan fyllas i och börja användas.

Specifikation

  • 1640 Skattefordringar 2024
  • 302
  • 1,38
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider