Sjukdomspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sjukdomspolicy för ditt företag.

Att etablera riktlinjer för hur sjukdom hos personalen hanteras är något som gynnar företaget i många avseenden. Genom att visa att verksamheten präglas av omtanke skapas trygghet hos de anställda. Detta kan i sin tur medföra högre lojalitet och att de stannar längre inom företaget, något som får en direkt positiv verkan på företagets ekonomi.

Hur sjukdom ska hanteras är något som den enskilde arbetstagaren och arbetsledaren ska hantera tillsammans för bästa resultat. En sjukdomspolicy kan genom att frammana gemensamma beslut sänka sjukfrånvaron genom att anställdas sjukdom hanteras på ett väl uttänkt sätt i varje situation. Utöver detta beskriver policyn hur rutinerna vid sjukdom ser ut och vilka formella åtgärder som krävs från arbetstagarens sida vid sjukdom.

För mer information om sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete, se DokuMeras friskvårdspolicy med id 4260.

Specifikation

  • Sjukdomspolicy 2024
  • 4295
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider