Sjukdomsförsäkran 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som anställd att utforma en försäkran om sjukdom som du kan lämna till arbetsgivaren efter sjukfrånvaro.

Enligt 9 § lagen om sjuklön ska arbetstagaren lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att han eller hon har varit sjuk och i vilken omfattning som arbetsförmågan har varit nedsatt på grund av sjukdomen. Arbetstagaren ska också ange om han eller hon under tidsperioden omfattades av bestämmelserna i 37 kap. 3 § socialförsäkringsbalken.

Observera att försäkran inte behöver innehålla närmare uppgift om sjukdomen.

Specifikation

  • Sjukdomsförsäkran 2024
  • 495
  • 1,29
  • 1
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider