Självskattning av mental trötthet 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att uppskatta omfattningen av eventuell mental trötthet.

Mallen består av ett antal frågor. Av intresse i mallen är ditt nuvarande tillstånd, dvs. ungefär hur du har mått den senaste månaden. När du ska jämföra med hur det var tidigare ska du göra det med hur det var innan du blev sjuk/skadades. I tabellen för varje fråga finns fyra påståenden som beskriver Inga (0), Lätta (1), Medelsvåra (2) och Svåra besvär (3). Du ska markera den siffra som står bredvid det påstående som bäst beskriver dina besvär. Om du tycker att du hamnar mellan två påståenden finns det även siffror som motsvarar detta.

Frågorna handlar bland annat om trötthet, oföretagsamhet, koncentrationssvårigheter och mental återhämtning.

Ta del av mallen får att få en uppskattning av i vilken utsträckning du lider av mental trötthet.

Specifikation

  • Självskattning av mental trötthet 2024
  • 5112
  • 1,18
  • 6
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider