Sekretess- och konkurrensklausul för franchisetagare m.fl. 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en sekretess- och konkurrensklausul för franchisetagare.

Franchise eller franchising innebär att ägaren av en affärsidé (exempelvis en restaurangverksamhet) mot betalning låter en oberoende näringsidkare använda sig av konceptet. Det är viktigt att reglera vad som åligger franchisegivaren respektive franchisetagaren i ett avtal.

Ett franchiseavtal tydliggör båda parters rättigheter och skyldigheter samt hur ansvarsfördelningen mellan dem ska se ut. Franchiseavtalet innehåller ofta klausuler gällande lojalitet, sekretess och konkurrens, för att se till att franchisetagaren inte utnyttjar franchisegivarens know-how i eget syfte. Franchisetagaren förbinder sig ofta att iaktta dessa regler inte bara under avtalstiden utan också i en avtalet angiven tid därefter.

Mallen som DokuMera har upprättat hjälper dig att upprätta en sådan sekretess- och konkurrensklausul som beskrivs ovan.

Specifikation

  • Sekretess- och konkurrensklausul för franchisetagare m.fl. 2024
  • 4025
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider