Sanningsförsäkran 2024

Denna mall är till för dig som ska upprätta en sanningsförsäkran i ett anbud till en offentlig upphandling.

I offentlig upphandling ska en skriftlig sanningsförsäkran bifogas till anbud. I sanningsförsäkran försäkrar anbudsgivaren att den uppfyller de krav som ställs på en anbudsgivare i en offentlig upphandling.

Sanningsförsäkran skickas in tillsammans med övrig dokumentation till den upphandlande enheten eller myndigheten.

Ta hjälp av DokuMeras mall då du ska skriva en sanningsförsäkran inför en upphandling.

Specifikation

  • Sanningsförsäkran 2024
  • 4756
  • 1,19
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider