Samtycke till gäldenärsbyte 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som borgenär att godkänna ett byte av gäldenär (substitution).

Huvudregeln är borgenären fritt får överlåta fordringar och andra rättigheter (cession). Detta kräver inte gäldenärens samtycke. En gäldenär får dock i regel inte överlåta sin skuld eller förpliktelse till annan gäldenär utan borgenärens samtycke. Denna mall hjälper dig att upprätta ett samtycke gällande byte av gäldenär.

Specifikation

  • Samtycke till gäldenärsbyte 2024
  • 4832
  • 1,17
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider