Samboavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett samboavtal där det framgår att sambolagens bestämmelser om bodelning inte ska gälla. Det innebär att en bodelning inte ska göras när samboförhållandet upphör och att var och en av samborna behåller sin egendom.

Utgångspunkten är att sambornas samboegendom, dvs. deras gemensamma bostad och bohag, ska delas lika när samboförhållandet upphör. Samborna kan dock komma överens om att en sådan likadelningsregel inte ska gälla.

Ett samboavtal om att sambolagens bodelningsregler inte ska gälla kan ingås under samlevnaden eller innan samboförhållandet påbörjas. Det är alltid möjligt att genom ett nytt avtal ändra vad som tidigare överenskommits. Observera att sambor inte kan avtala bort den andra sambons rätt att överta den gemensamma bostaden (som den ena sambon innehar med hyresrätt eller bostadsrätt) oavsett om den gemensamma bostaden utgör samboegendom eller inte. Övertagande kan alltså bli aktuellt även om sambolagens bodelningsregler avtalats bort, t.ex. genom detta samboavtal.

Samboavtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna. DokuMera har utarbetat en mall för samboavtal som enkelt kan fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

Specifikation

  • Samboavtal 2024
  • 1083
  • 1,37
  • 7
  • docx
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider