SWOT-analys 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att ange styrkor, svagheter, hot och möjligheter för företaget.

Ett förslag är att lista de 6 mest relevanta faktorerna. Beskriv risker som kan hota företagets framgång, ange den konkreta inverkan av de olika riskerna på ditt företag samt beskriv hur du ska hantera dessa risker och minimera deras negativa inverkan.

Specifikation

  • SWOT-analys 2024
  • 5412
  • 1,14
  • 1
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider