Sändlista pressmeddelanden 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att skapa en sändlista för pressmeddelanden så att det inte behöver råda något tvivel om till vilka och i vilken form ett pressmeddelande ska skickas och har skickats.

Det finns fem blad för att redovisa totalt 100 poster (20 i varje) med information om mottagare av aktuellt pressmeddelande. Detta dokument hjälper dig så att du inte skickar samma pressmeddelande till mottagaren två gånger.

Specifikation

  • Sändlista pressmeddelanden 2024
  • 1484
  • 1,41
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider