Riskbedömning och handlingsplan vid förändringar i verksamheten 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan vid förändringar i verksamheten som kan påverka arbetsmiljön.

Varje arbetsgivare är skyldig att kontinuerligt bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Ett led i detta arbete är att identifiera arbetsmiljörisker av olika slag. Med hjälp av denna mall kan du identifiera de arbetsmiljörisker som kan uppstå vid förändringar i verksamheten, exempelvis förändringar i arbetstid, arbetsplats, användning av verktyg m.m. Det gäller alltså för dig som arbetsgivare att bedöma vilka risker som planerade förändringar kan medföra i arbetsmiljön på arbetsplatsen.

När du har identifierat riskerna behöver du ta ställning till vilka åtgärder du behöver vidta för att minska riskerna. Åtgärder ska, om de inte vidtas omedelbart, handlingsplaneras. Mallen innehåller även en handlingsplan för detta ändamål.

Mallen kan med fördel användas tillsammans med DokuMeras övriga mallar om systematiskt arbetsmiljöarbete. Mallen kan exempelvis användas när du utarbetar företagets arbetsmiljöhandbok (se mallen Arbetsmiljöhandbok med ID 5046)

Specifikation

  • Riskbedömning och handlingsplan vid förändringar i verksamheten 2024
  • 5058
  • 1,16
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider