Riktad emission (kontant) - Privat avstämningsbolag 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för en riktad kontantemission genom kontant lån i ett privat avstämningsbolag.

En riktad emission är riktad till en viss grupp, exempelvis befintliga aktieägare. Oftast menas dock att den är riktad till en eller flera externa placerare. Aktieägarna avstår då från sin rätt att teckna nya aktier vid en emission till förmån för någon annan eller andra, vilket bidrar till att bredda ägarbasen i bolaget.

Vid en kontantemission, som är den vanligaste formen av riktade emissioner, tillskjuts kapital i utbyte mot aktier i bolaget. Detta kan vara ett sätt att få in mer kapital i bolaget, men utgör även ett sätt att bredda dess ägarbas. Motsvarande kan också ske genom kontanta lån.

Detta dokument är ett förslag från styrelsen till stämman om att ta upp ett lån genom emission av skuldförbindelser som är förenade med avskiljbara teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier.

Specifikation

  • Riktad emission (kontant) - Privat avstämningsbolag 2024
  • 3789
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider