Revisorsyttrande enl 24 kap 13 § ABL 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 24 kap. 13 § ABL –nybildning av bolag, ej upplösning.

För varje bolag som deltar i delningen ska delningsplanen granskas av en eller flera revisorer. Granskningen ska vara så omfattande och ingående som god revisionssed kräver. För varje bolag ska revisorn eller revisorerna upprätta ett yttrande över granskningen.

Mallen som DokuMera har tagit fram underlättar upprättandet av ett sådant revisorsyttrande som avses i 24 kap. 13 § ABL och uppfyller alla lagstadgade krav.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 24 kap 13 § ABL 2024
  • 3715
  • 1,31
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider