Revisorsyttrande enl 13 kap 23 § ABL (Apportemission) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 13 kap. 23 § aktiebolagslagen. Om aktierna vid en nyemission ska betalas med apportegendom ska en revisor avge ett skriftligt, undertecknat yttrande över betalningen. Denna mall hjälper dig att upprätta ett sådant yttrande.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 13 kap 23 § ABL (Apportemission) 2024
  • 4893
  • 1,17
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider