Revisorsyttrande enl 23 kap 29 § ABL (Fusionsplan) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 23 kap. 29 § ABL gällande absorption av helägt dotterbolag.

Absorption av helägt dotterbolag är en form av fusion och innebär att ett eller flera helägda dotterbolag går upp i moderbolaget. Själva fusionen sker genom upprättande och anmälan om registrering av fusionsplan. Privata aktiebolag behöver inte anmäla fusionsplanen för registrering om samtliga aktieägare i moderbolaget har undertecknat fusionsplanen. När fusionsplanen är upprättad ska det övertagande bolaget ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen.

Till fusionsplanen ska revisorerna i bolagen foga ett skriftligt yttrande för varje bolag. Det går att formulera ett kombinerat yttrande för alla bolag som ingår i fusionen om det framgår att alla revisorer yttrat sig för varje bolag.

Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att upprätta ett sådant yttrande som avses i 23 kap. 29 § ABL.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 23 kap 29 § ABL (Fusionsplan) 2024
  • 3879
  • 1,32
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider