Revisorsyttrande enl 15 kap 44 § ABL (Emission i pengar) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 15 kap. 44 § ABL (emission i pengar).

I fråga om publika aktiebolag gäller enligt bestämmelsen att registrering av konvertibler endast får ske om det visas upp ett yttrande, undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Av yttrandet ska framgå att full betalning i form av pengar har lämnats för samtliga tecknade och tilldelade konvertibler.

Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att beakta samtliga relevanta regler som gäller när ett revisorsyttrande enligt 15 kap. 44 § ABL ska upprättas.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 15 kap 44 § ABL (Emission i pengar) 2024
  • 3747
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider