Revisorsyttrande enl 13 kap 42 § ABL (Emission i pengar) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta underlag för ett revisorsyttrande enligt 13 kap. 42 § ABL - emission i pengar (nyemission).

Styrelsen ska inom sex månader från beslutet om nyemission av aktier anmäla beslutet för registrering i aktiebolagsregistret. I fråga om publika aktiebolag gäller att ett beslut om nyemission av aktier får registreras endast om det visas upp ett yttrande, undertecknat av en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Av yttrandet ska framgå att full och godtagbar betalning har lämnats för samtliga tecknade och tilldelade aktier.

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett sådant revisorsyttrande som beskrivs ovan.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 13 kap 42 § ABL (Emission i pengar) 2024
  • 3816
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider