Revisorsyttrande enl 20 kap 24 § ABL 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett revisorsyttrande enligt 20 kap. 24 § ABL över om en minskning av aktiekapitalet medför någon fara för borgenärerna m.m.

20 kap. 24 § första stycket ABL stadgar att ett företag som har beslutat om minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna eller för avsättning till fri fond ska underrätta sina kända borgenärer om beslutet. I andra stycket görs undantag från denna skyldighet bland annat för det fall då en revisor intygar att minskningen inte medför någon fara för borgenärerna.

Mallen från DokuMera hjälper dig att upprätta det revisorsyttrande som krävs enligt 20 kap. 24 § ABL.

Specifikation

  • Revisorsyttrande enl 20 kap 24 § ABL 2024
  • 4577
  • 1,21
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider