Revisorsförsäkran gällande lämnad revisionsberättelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en revisorsförsäkran gällande lämnad revisionsberättelse.

En revisor ska granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till bolagsstämman.

DokuMeras mall låter dig enkelt upprätta ett skriftligt uttalande där det framgår att styrelsen har mottagit en revisorsberättelse från revisorn i bolaget.

Specifikation

  • Revisorsförsäkran gällande lämnad revisionsberättelse 2024
  • 3704
  • 1,30
  • 1
  • docx
400 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider