Resultatsimulering totalanalys 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en resultatsimulering avseende en viss produkt eller tjänst, i form av en s.k. totalanalys. Simuleringen utgår från ett startläge och du får sedan möjlighet att ändra en variabel i taget. De ingående variablerna är volym, pris, rörlig kostnad per styck och fast kostnad. För varje simulering får du även nyckeltal avseende nollpunkten, dvs. den kritiska punkten där resultatet är noll.

Vid totalanalys inkluderas alla kostnader, alltså både rörlig kostnad och fast kostnad.

Specifikation

  • Resultatsimulering totalanalys 2024
  • 1157
  • 1,43
  • 1
  • xlsx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider