Rekryteringspolicy 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en rekryteringspolicy för ditt företag.

För att rekryteringen ska kunna ske på ett så planerat och välgenomtänkt sätt som möjligt bör företaget anta en rekryteringspolicy.

DokuMeras policy för rekrytering låter dig göra välgrundade, effektiva och professionella rekryteringar till verksamheten. Detta sker genom att uppmärksamhet fästs vid saker som att se till att rekryteringen sker med inblandning av rätt beslutsfattare i rekryteringsprocessen, framtagande av en bra kravprofil för kandidaten och hänsyn till lagar på arbetsrättens område. Rekryteringspolicyn verkar även för att stärka företagets anseende i flera avseenden genom att se till att intervjuer och annonsering går till på ett så bra sätt som möjligt.

Specifikation

  • Rekryteringspolicy 2024
  • 4300
  • 1,30
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider