Rekonstruktionsplan 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som rekonstruktör att upprätta en rekonstruktionsplan.

Under en företagsrekonstruktion skall en av rätten utsedd rekonstruktör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina borgenärer (ackord). Rekonstruktören ska när han eller hon fullgör sitt uppdrag verka för att borgenärernas intressen inte åsidosätts.

Rekonstruktören ska när han eller hon fullgör ovanstående uppgifter undersöka gäldenärens ekonomiska ställning och i samråd med gäldenären upprätta en plan som redovisar hur syftet med företagsrekonstruktionen ska uppnås (rekonstruktionsplan). Planen ska tillställas rätten och borgenärerna.

Denna mall hjälper dig att upprätta den rekonstruktionsplan som krävs enligt lag.

Specifikation

  • Rekonstruktionsplan 2024
  • 4924
  • 1,18
  • 4
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider