Rekonstruktionsberättelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som rekonstruktör att upprätta en rekonstruktionsberättelse.

Till rekonstruktionsplanen som ska upprättas ska en berättelse av rekonstruktören bifogas (rekonstruktionsplanen). Den planen ska redogöra för:

- vilka åtgärder som vidtagits under rekonstruktionen, - gäldenärens ekonomiska situation och orsakerna till och omfattningen av de ekonomiska svårigheterna, - den utdelning som kan förväntas i en konkurs, - om gäldenären har gjort sig av med egendom under sådana förhållanden att den kan bli föremål för återvinning, - om det finns skälig anledning att anta att gäldenären har gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer och i så fall grunden för detta, och - hur gäldenären har fullgjort sin bokföringsskyldighet,

Specifikation

  • Rekonstruktionsberättelse 2024
  • 4613
  • 1,21
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider