Reklamation och hävning av privatperson vid dröjsmål 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som privatperson att upprätta ett meddelande om reklamation och hävning vid dröjsmål.

Om en vara inte avlämnas eller om den avlämnas för sent föreligger dröjsmål, under förutsättning att dröjsmålet inte beror på köparen eller något förhållande på dennes sida. Köparen får häva köpet, om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen. Den skada eller olägenhet som köparen lider på grund av dröjsmålet får alltså inte vara av ringa karaktär. Detta gäller när du som privatperson köper en vara av en näringsidkare. Om köpet däremot sker inom ramen för din näringsverksamhet gäller strängare regler.

Denna mall från DokuMera är enkel att fylla i och är särskilt anpassad för situationer när du som köpare vill häva köpet på grund av säljarens dröjsmål.

Specifikation

  • Reklamation och hävning av privatperson vid dröjsmål 2024
  • 3378
  • 1,31
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider