Reklamation och hävning av företag vid dröjsmål 2024

Denna mall från DokuMera riktar sig till företag som behöver hjälp med att utföra en reklamation och hävning av en vara som levererats med dröjsmål.

Om en vara inte avlämnas eller om den avlämnas för sent är säljaren i dröjsmål. Köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Detta innebär att förutsättningarna för att kunna häva köpet är mycket högt ställda.

Mallen som DokuMera har upprättat låter dig enkelt reklamera och häva köpet vid säljarens dröjsmål.

Specifikation

  • Reklamation och hävning av företag vid dröjsmål 2024
  • 4051
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider