Rehabiliteringspolicy 2024

Denna mall från DokuMera låter dig upprätta en rehabiliteringspolicy för ditt företag.

En arbetsgivare är enligt arbetsmiljölagstiftningen ansvarig för att genomföra anpassning och rehabilitering av en anställd i den mån det kan ske inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Den långsiktiga inställningen bör vara att den anställda ska kunna fortsätta arbeta inom företaget för att rehabiliteringen ska vara meningsfull. Det handlar alltså om att finna lösningar på hälsoproblem som kan uppstå hos anställda.

En rehabiliteringspolicy beskriver företagets syn på rehabilitering och anger ramarna för hur rehabilitering av en anställd är tänkt att genomföras, dels i enlighet med lagen, dels för bästa tänkbara resultat givet företagets förutsättningar.

Specifikation

  • Rehabiliteringspolicy 2024
  • 4292
  • 1,29
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider