Reflektionsverktyg 2024

Denna mall från DokuMera är ett reflektionsverktyg som hjälper dig att fundera över händelser. Här följer en förklaring till hur de olika delarna kan användas

Reflektion gällande Här fyller du i om det gäller ett visst projekt, en viss tidsperiod eller dylikt för senare referens.

Händelse/område Vilken specifik händelse du väljer att reflektera kring, till exempel ett möte, ett samtal eller en uppgift.

Upplevelse/känsla Beskriv hur du känner/kände i samband med den specifika händelsen eller området. Kan också vara i form av du upplever något om du har svårt för ordet känsla.

Bra

Vad var bra med detta (händelsen och hur du upplevde den).

Mindre bra Vad var mindre med detta (händelsen och hur du upplevde den).

Lärdom

Vad kan du lära dig av detta (samtliga ovanstående).

Göra annorlunda

Är det något du vill göra annorlunda i framtiden?

Aktion En eller flera specifika, saker du ska göra, för att förändra någonting eller befästa det.

Specifikation

  • Reflektionsverktyg 2024
  • 5089
  • 1,16
  • 2
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider