Referens avseende fd anställd dålig 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma en dålig skriftlig referens avseende en f.d. anställd som omfrågas av ett annat företag.

Att upprätta ett skriftligt intyg rörande en mindre bra före detta anställd kan vara svårare än att utforma ett positivt omdöme om densamme. Det omdöme ditt företag ger om en anställd kan påverka företagets anseende. Det är därför viktigt att det skriftliga omdömet i stor utsträckning är sakligt och sanningsenligt, vilket även innebär att företaget visar respekt och rättvisa gentemot andra f.d. anställda som det uppskattar.

Mallen som DokuMera har tagit fram hjälper dig att framföra företagets åsikter på ett professionellt sätt samtidigt som det tydligt framgår att medarbetaren inte utfört sitt arbete inom företaget på ett tillfredsställande sätt.

Specifikation

  • Referens avseende fd anställd dålig 2024
  • 387
  • 1,34
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider