Rapportering av olycksfall och tillbud 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en rapport då ett olycksfall eller tillbud inträffat.

För att kunna vidta åtgärder och förhindra att allvarliga olyckor inträffar är det viktigt att alla olycksfall och tillbud rapporteras till arbetsgivaren. Med olycksfall menas att någon har skadats eller drabbats av ohälsa. Tillbud innebär att en händelse inträffat som kunnat leda till ohälsa eller olycksfall.

Om en allvarlig olycka eller tillbud har inträffat ska detta snarast anmälas till Arbetsmiljöverket.

Specifikation

  • Rapportering av olycksfall och tillbud 2024
  • 4559
  • 1,24
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider