Protokoll styrelsemöte - stiftelse 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från ett styrelsemöte i en stiftelse.

Vid styrelsemötet träffas hela styrelsen för att diskutera stiftelsens verksamhet, framtid etc.

I protokollet ska de beslut som styrelsen har fattat antecknas. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Ett noga fört protokoll är av stor vikt, bl.a. är det till stor hjälp för dem som inte närvarat. Det underlättar även vid godkännande av föregående protokoll.

Specifikation

  • Protokoll styrelsemöte - stiftelse 2024
  • 5327
  • 1,14
  • 2
  • docx
395 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider