Protokoll styrelsemöte - beslut per capsulam 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll vid ett styrelsemöte när det ska protokollföras att ett beslut har tagits per capsulam.

Ibland kan det vara nödvändigt att fatta ett beslut innan nästa styrelsesammanträde. Då finns möjligheten att ta ett så kallat per capsulam-beslut. Det innebär att ett beslut fattas utan att styrelseledamöterna sammanträder. I stället sker beslutsfattandet exempelvis via e-post eller brev genom att förslagsställaren skickar ut underlag för beslutet. Styrelseledamöterna tar ställning till förslaget och besvarar detta på samma sätt som det skickats till dem.

När ett beslut har tagits per capsulum ska detta protokollföras vid nästa styrelsemöte. Använd den här mallen när du upprättar protokollet.

Specifikation

  • Protokoll styrelsemöte - beslut per capsulam 2024
  • 4562
  • 1,21
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider