Protokoll från styrelsemöte - lämnande av bankfullmakt 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett protokoll från ett styrelsemöte angående lämnande av bankfullmakt.

Styrelsen tillsätts vanligen av bolagsstämman och ansvarar för bolagets förvaltning och organisation under räkenskapsåret. Vid styrelsemöte ska protokoll alltid föras.

Styrelsen kan ge fullmakt, exempelvis bankfullmakt, åt valda personer. En sådan fullmakt låter fullmäktigen sköta bolagets bankaffärer genom att teckna bolagets firma.

Denna mall är till för att underlätta protokollföringen vid ett styrelsemöte där beslut om utfärdande av bankfullmakt ska behandlas.

Specifikation

  • Protokoll från styrelsemöte - lämnande av bankfullmakt 2024
  • 3907
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider