Protokoll - Facklig förhandling arbetsbrist 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att föra protokoll vid en facklig förhandling som avser arbetsbrist.

Innan du som arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör organisationen måste du förhandla med facklig organisation. En viktig förändring som omfattas av reglerna om förhandlingsskyldighet är uppsägning på grund av arbetsbrist. Tänk på att det är du som arbetsgivare som på eget initiativ ska påkalla en förhandling.

Med hjälp av denna mall kan du enkelt föra protokoll över vad som sägs och äger rum på förhandlingen. Mallen kan enkelt anpassas efter de individuella omständigheterna i just ditt fall.

Specifikation

  • Protokoll - Facklig förhandling arbetsbrist 2024
  • 4966
  • 1,17
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider