Protokoll - facklig förhandling verksamhetsövergång 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som överlåtare att föra protokoll vid en facklig förhandling avseende verksamhetsövergång.

När en verksamhetsövergång ska ske finns det mycket att se över. Är det en verksamhetsövergång i arbetsrättslig mening? Har du som överlåtare någon skyldighet för arbetstagarnas rättigheter? Behöver du förhandla med fackorganisationer?

Det är sistnämnda fråga som den här mallen kan hjälpa dig med. Du behöver i regel förhandla med facket innan en verksamhetsövergång kan komma i fråga. Denna mall kan hjälpa dig att föra ett protokoll för detta ändamål.

Protokollet bör läsas tillsammans med mallarna Bedömningsgrunder – Verksamhetsövergång med ID 4739, PM – Verksamhetsövergång – Vad är det? med ID 4740 samt Checklista verksamhetsövergång med ID 4738.

Specifikation

  • Protokoll - facklig förhandling verksamhetsövergång 2024
  • 5126
  • 1,16
  • 2
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider