Proprieborgen lämnad av privatperson 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig som privatperson att upprätta ett avtal om proprieborgen.

Ett avtal om proprieborgen är en form av säkerhet för borgenären. Säkerheten består i att en borgensman åtar sig betalningsansvar för gäldenärens skuld för det fall denne inte betalar. Proprieborgen innebär att borgenären fritt kan välja om det är gäldenären eller borgensmannen som först ska krävas på betalning. Detta innebär att borgenären slipper vidta de ofta långdragna rättsliga åtgärder som krävs för att få betalt av borgensmannen vid en enkel borgen. Nackdelen för borgensmannen är att denne ofta tvingas betala trots att gäldenären faktiskt kan betala. Det är alltså borgenären som avgör vem som först ska krävas på betalning.

Mallen som DokuMera har utarbetat är ett avtal om proprieborgen som riktar sig till en borgensman som vill åta sig betalningsansvar för annans skuld. Mallen kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information, exempelvis gällande villkor och begränsningar i borgensmannens ansvar.

Specifikation

  • Proprieborgen lämnad av privatperson 2024
  • 3316
  • 1,31
  • 1
  • docx
0 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider