Proprieborgen av företag (Standard med efterborgen) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig och ditt företag att upprätta ett avtal om standardproprieborgen med efterborgen.

Borgen är ett åtagande, som innebär att betalningsskyldigheten för en skuld, oftast ett lån, delas mellan gäldenären och en annan person eller företag, om gäldenären inte kan fullgöra sina förpliktelser.

Proprieborgen är den vanligaste formen av borgen och innebär att borgensmannen går i borgen "såsom för egen skuld". I fråga om proprieborgen kan fordringsägaren, eller borgenären, därför kräva vem han eller hon vill av borgensmannen eller låntagaren på betalning.

Mallen gäller proprieborgen och är kombinerad med efterborgen, eller överborgen som det också kallas för, vilket innebär att en borgensman bildar ett ytterligare led och går i borgen för en annan borgensman.

Specifikation

  • Proprieborgen av företag (Standard med efterborgen) 2024
  • 4100
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider