Proprieborgen av företag (Generell men begränsad till belopp mm) 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig och ditt företag att upprätta ett avtal om generell proprieborgen som är begränsat till belopp m.m.

Borgen är ett åtagande, som innebär att betalningsskyldigheten för en skuld, oftast ett lån, delas mellan gäldenären och en annan person eller företag, om gäldenären inte kan fullgöra sina förpliktelser.

Proprieborgen är den vanligaste formen av borgen och innebär att borgensmannen går i borgen "såsom för egen skuld". I fråga om proprieborgen kan fordringsägaren, eller borgenären, därför kräva vem han eller hon vill av borgensmannen eller låntagaren på betalning.

Åtagandet är generellt men begränsat till visst belopp, utesluter eventuella förvärv av fordringar från borgenärens sida samt ger möjlighet för borgensmannen att säga upp borgensförbindelsen.

Specifikation

  • Proprieborgen av företag (Generell men begränsad till belopp mm) 2024
  • 4099
  • 1,30
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider