Projektplan 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en projektplan som utgör det styrande dokumentet för genomförandet av ett projektuppdrag.

Planeringen är ett av de viktigaste momenten i ett projektarbete och projektplanen är projektets planeringsredskap. I dokumentet bör det framgå vad som ska göras och vilka personresurser som behövs. Det bör även finnas en tidsplanering för hela projektet.

Projektplanen är ett levande dokument under hela projektförloppet och används alltså inte enbart under planeringen av ett projekt. I normalfallet är projektledarens första uppgift att sätta sig in i projektdirektivet och att ta fram en projektplan som projektet ska utgå ifrån.

I mallen har råd, anvisningar och exempel inom respektive avsnitt markerats med kursiv röd text och ska tas bort eller ersättas med aktuella beskrivningar. Rubriker är exempel på områden som eventuellt bör beskrivas. Hur många rubriker och underrubriker som ska användas avgörs av omfattningen på uppdraget. Ibland är det bra med en rubrik även om innehållet är kort, detta för att i innehållsförteckningen få en överblick över hela uppdraget.

Specifikation

  • Projektplan 2024
  • 4223
  • 1,31
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider