Projektavtal 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utforma ett avtal om projektsamarbete, dvs. ett avtal mellan företag som avser att samarbeta i ett visst projekt.

Vid företagssamarbete i projektform sätter projektavtalet ramarna. Det reglerar tiden för och omfattningen av samarbetet mellan parterna. Det är därför viktigt att projektsamarbetet har sin grund i ett välutformat avtal så att alla överenskommelser gällande projektets viktiga delar ingås skriftligen. På så vis skapas klarhet kring respektive parts skyldigheter, vilket förebygger framtida problem och missförstånd.

Specifikation

  • Projektavtal 2024
  • 1261
  • 1,39
  • 5
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider